Kweekcentrum voor project 'Haaien en roggen terug in de Noordzee'

Eikapsels stekelrog (Raja clavata) (foto: P. Verhoog, WWF).
Eikapsels stekelrog (Raja clavata) (foto: P. Verhoog, WWF).

In juni 2015 ging 'Haaien en roggen terug in de Noordzee' van start, een samenwerkingsproject onder aanvoering van het Wereld Natuur Fonds. Blue Linked is kweekcoŲrdinator van het project.

In onze kweekfaciliteiten van het Experimenteel broedhuis (Utrecht) komen eikapsels van haaien en roggen tot ontwikkeling en voeren we onderzoek uit, mede ondersteund door stagiaires. In publieke aquaria worden deze vissen vaker grootgebracht, met wisselend succes. Onderdeel van het project 'Haaien en roggen terug in de Noordzee' is de ontwikkeling van kweekprotocollen om kennis en kunde te delen voor diermanagement.

Eikapsel kathaai (Scyliorhinus stellaris (foto: P. Verhoog. WWF).
Eikapsel kathaai (Scyliorhinus stellaris (foto: P. Verhoog. WWF).
De eikapsels zijn afkomstig van het Dolfinarium (Harderwijk). Op 1 mei 2016 zijn de eerste roggen in het kweekcentrum geboren. En op 10 juni 2016 trok het kweekcentrum veel belangstelling tijdens het WNF Major Donor Event, waar zo'n 100 gasten een speciale rondleiding kregen. Intussen zwemmen er bijna 250 jonge stekelroggen (Raja clavata) van uiteenlopende leeftijden in goede gezondheid rond. We volgen hun ontwikkeling en doen onderzoek hoe we de dieren zo goed mogelijk in gevangenschap kunnen laten opgroeien, zodat ze later eventueel kunnen worden uitgezet in zee.

Media aandacht voor het project

Algemeen Dagblad (07.04.2017)

Tv programma Vroege Vogels (eerste ruim zeven minuten) (04.04.2017)

Radio programma Vroege Vogels (07:20-09:30) (april 2015)

'Haaien en roggen terug in de Noordzee' komt voort uit het Nederlands Haaien Actieplan, een gezamenlijk plan van het Wereld Natuur Fonds, het ministerie van Economische Zaken en andere partners. Doel is 'Een Noordzee waarvan het ecosysteem hersteld is en waarin gezonde populaties haaien en roggen voorkomen. Dit doel moet in 2030 gehaald zijn.'

Bewustwording over het belang van een gezonde oceaan is in beweging. Ook in Nederland. Met de Europese Kaderrichtlijn Marien (KRM) heeft de Nederlandse overheid onder meer de plicht om beleid uit te zetten voor een gezonde toekomst van de Noordzee. Bijvoorbeeld met het verbeteren van de populatieomvang van kwetsbare vissoorten, zoals haaien en roggen.

MichaŽl Laterveer (directeur Blue Linked) over het project: 'Het is fantastisch een bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst voor charismatische toppredatoren in hun oorspronkelijke en natuurlijke verspreidingsgebied, de kustzone van de Noordzee. Haaien en roggen zijn als toppredatoren immers hťt kenmerk van een veerkrachtig ecosysteem.'

MichaŽl Laterveer in het kweekcentrum van Blue Linked (foto: P. Verhoog, WWF).
MichaŽl Laterveer in het kweekcentrum van Blue Linked (foto: P. Verhoog, WWF).
Stekelrog (Raja clavata), rugzijde (foto: P. Verhoog, WWF).
Stekelrog (Raja clavata), rugzijde (foto: P. Verhoog, WWF).
Stekelrog (Raja clavata), buikzijde (foto: P. Verhoog, WWF).
Stekelrog (Raja clavata), buikzijde (foto: P. Verhoog, WWF).
WNF folder over het project. Partners in het project 'Haaien en roggen terug in de Noordzee' zijn: Wereld Natuur Fonds, Stichting De Noordzee, Blue Linked, Sportvisserij Nederland, Dutch Shark Society.