Aquacultuur moet anders


Aan de huidige vormen van aquacultuur kleven meerdere bezwaren. Energieverslindende filtertechnieken maken beheersing van de waterkwaliteit kostbaar. Het visvoer, dat van in het wild gevangen vis is gemaakt, is niet duurzaam. De diervriendelijkheid laat te wensen over en het aantal vissoorten dat wordt gekweekt is laag. En dat terwijl de behoefte aan dierlijke eiwitten met een groeiende wereldbevolking van dag tot dag toeneemt.


Oplossingsrichtingen van de toekomst

Hoe moet het dan? Blue Linked ziet oplossingen in het gebruik van revolutionaire waterzuiveringstechnieken, de juiste voedseldiertjes en een ecologische benadering van het kweken van vis en andere organismen op het land. Dat zijn volgens ons de oplossingsrichtingen van de toekomst. En we zijn hiermee aan het werk door het kweken van mariene pootviscopepoden en koralen.

Vissenembryo's (foto: W. van Egmond). Koraal (foto: J. Craggs). Copepode (foto: J. Kros).