16-11-2013 | Tarbot pootvis stadium is bereikt
Ontwikkelingsreeks tarbotlarven (dag 1-45), gekweekt in het Experimenteel broedhuis van Blue Linked (foto: T. Wijgerde).
Ontwikkelingsreeks tarbotlarven (dag 1-45), gekweekt in het Experimenteel broedhuis van Blue Linked (foto: T. Wijgerde).
Na een periode van 35 dagen bereikten de tarbotlarven in het Experimenteel broedhuis van Blue Linked het juveniele stadium (pootvis). De pootvis wordt nu uitsluitend gevoerd met droogvoer korrels. Daarnaast is in het kweeksysteem een lage dichtheid aan levende voedseldiertjes aanwezig, zonder dat hierop wordt gestuurd. De gebruikelijke tussenstap in het voedingsregime (korrelgrootte van 150-300 micron) is overgeslagen (zie vorig nieuwsbericht) zonder merkbare negatieve gevolgen.
Wegens individuele verschillen in groeisnelheid tijdens het larvale stadium is kannibalisme opgetreden. Een preciezere afstemming in de toediening van droogvoer en aanpassingen in het dag- en nachtritme kunnen dit kannibalisme in de toekomst grotendeels voorkomen.

Binnenkort wordt de pootvis naar een ander kweeksysteem in het broedhuis overgebracht. Het systeem waaruit de pootvis afkomstig is zal gedurende de daarop volgende periode nauwkeurig worden gemonitord. Hierdoor kan worden vastgesteld of de dichtheid van de voedseldiertjes terugkeert naar de uitgangssituatie voordat de vislarven werden geïntroduceerd. Naar verwachting wordt hiermee de ecologische flexibiliteit van het kweeksysteem aangetoond.

Het filmpje (links) toont een foeragerende tarbot pootvis (Scophthalmus maximus) in het kweeksysteem van Blue Linked.

Meer nieuws over de kweek van pootvis in het Experimenteel broedhuis:
18-10-2013 | Blue Linked werkt aan een belangrijke doorbraak in de aquacultuur

Terug