11.06.2016 | Kweekcentrum Blue Linked gastlocatie WNF Belangrijke Relaties Event
Michaël Laterveer vertelde tijdens zijn lezing over de succesvolle resultaten van de kweek van tarbot pootvis in het broedhuis van Blue Linked.
Michaël Laterveer vertelde tijdens zijn lezing over de succesvolle resultaten van de kweek van tarbot pootvis in het broedhuis van Blue Linked.
Na een welkomstwoord door Rikkert van Erp (Account Manager, WNF) en uitleg over het werk van het Wereld Natuur Fonds in de Noordzee door Allard Stapel (Chief External Relations, WNF), vertelde Michaël Laterveer - directeur Blue Linked - over de achtergrond van het kweekcentrum. Want hoe komt het dat je vissen kweekt boven het fietsendepot in hartje Utrecht? Vervolgens gaf Michaël een toelichting op de doelstellingen van het project 'Haaien en roggen terug in de Noordzee'.
Stagiaire Katja van Rennes legt uit hoe je een rog meet.
Stagiaire Katja van Rennes legt uit hoe je een rog meet.
'Kijk! Je ziet het haaitje in het ei bewegen! '
'Kijk! Je ziet het haaitje in het ei bewegen! '

Perfecte timing

De gasten van het WNF Belangrijke Relaties Event toonden tijdens de rondleiding veel belangstelling voor het werk van het kweekcentrum. De timing van het evenement kon niet beter: een dag ervoor kondigde staatssecretaris Martijn van Dam (min. Economische Zaken) aan dat drie delen in de Noordzee zijn aangewezen als beschermde gebieden. Dit betreft de Doggersbank, de Klaverbank en het Friese Front.
Stagiair Laurens de Mooij geeft toelichting over het onderzoek naar zuurstofverbruik bij roggenembryo's.
Stagiair Laurens de Mooij geeft toelichting over het onderzoek naar zuurstofverbruik bij roggenembryo's.
Stagiaire Marinka Wapperom helpt de gasten de roggen tussen het zand op de bodem van de aquaria boven hun hoofd te ontdekken.
Stagiaire Marinka Wapperom helpt de gasten de roggen tussen het zand op de bodem van de aquaria boven hun hoofd te ontdekken.
De bescherming betekent dat visserij in die gebieden slechts op een paar locaties mag plaatsvinden. Bovendien mag niet worden gevist met vistuig dat schade aan het bodemleven veroorzaakt. Dit sluit naadloos aan op een van de doelstellingen van het project 'Haaien en roggen terug in de Noordzee', namelijk het creëren van veilige leefgebieden voor deze dieren. 'Als toppredatoren zijn haaien en roggen onmisbaar voor een gezond ecosysteem', aldus Michaël Laterveer.
De kinderen kleuren roggen in.
De kinderen kleuren roggen in.
'Ja, daar ligt er eentje!'
'Ja, daar ligt er eentje!'
Technicus Nico Leeuwenstein legt de speciale waterzuivering uit.
Technicus Nico Leeuwenstein legt de speciale waterzuivering uit.
Terug