Broedhuis pootvis


Blue Linked is pionier in circulaire viskweek. Zo hebben we in ons 'Broedhuis pootvis' een succesvolle pilot uitgevoerd in het kweken van mariene pootvis (tarbot). Hierin maken wij gebruik van een uniek waterzuiveringssysteem, dat zijn werking in het kweken van kwetsbare zeedieren zoals koralen en sponzen heeft bewezen.

Transitie naar circulaire viskweek

Nu we hebben ervaren dat het systeem ook voor het opkweken van vislarven werkt, zien we de kans voor het ontwikkelen van een nieuw fenomeen: scharrelvis. Onder scharrelvis verstaan wij kweekvis die opgroeit onder duurzame en diervriendelijke omstandigheden; een noodzakelijke stap die de aquacultuur moet maken, net als de veehouderij jaren geleden met scharrelvlees. Met het energiezuinige, gesloten waterzuiveringssysteem waarmee wij werken moet zelfs viskweek in de woestijn of in leegstaande kantoorgebouwen mogelijk zijn. De aanpak sluit naadloos aan op de overgang naar een circulaire economie en belooft een revolutie in de transitie van aquacultuur naar circulaire viskweek.
Ontwikkelingsreeks tarbotlarven (dag 1-45), gekweekt tijdens de pilot 'Experimenteel broedhuis pootvis' in 2013 (foto: T. Wijgerde).
Ontwikkelingsreeks tarbotlarven (dag 1-45), gekweekt tijdens de pilot 'Experimenteel broedhuis pootvis' in 2013 (foto: T. Wijgerde).
Kweekcentrum van Blue Linked, Hazerswoude-Dorp (foto: J. Heemsbergen).
Kweekcentrum van Blue Linked, Hazerswoude-Dorp (foto: J. Heemsbergen).

Broedhuis van de Toekomst

Het kweekcentrum van Blue Linked is gevestigd in Hazerswoude-dorp (foto links). Een locatie die we momenteel aan het inrichten zijn om stappen te maken richting het Broedhuis van de Toekomst: een concept waarmee de noodzakelijke kennis en ervaring worden opgedaan met circulaire kweektechnieken voor mariene organismen.

Het Broedhuis van de Toekomst is dé praktijkplek waar nieuwe lijnen worden uitgezet voor deze innovatieve benadering van aquacultuur. Want met de toenemende wereldbevolking moet worden voldaan aan een groeiende behoefte aan dierlijke eiwitten; maar dan wel duurzaam en diervriendelijk.

Strategische visie: 1 vis op je bord, 1 vis in zee

Gezien de natuurlijke basis, biedt het kweeksysteem van Blue Linked unieke kansen. Behalve verduurzaming van de kweek van consumptievis, kan het ook worden ingezet om natuurlijke populaties in zee te versterken. Voor doeleinden die uiteenlopen van visserij tot natuurbehoud, is de vitale, genetisch diverse vis die voortkomt uit deze circulaire viskweek, een waardevolle aanvulling voor het mariene milieu. De strategische visie waarmee Blue Linked de ontwikkelde technieken wil inzetten luidt dan ook: 1 vis op je bord, 1 vis in zee. Een visie die velen aanspreekt en is overgenomen in de Nederlandse Kennis en Innovatieagenda van TKI Landbouw, Water en Voedsel (2020-2023, Visserij – deelprogramma 9).

Volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.