Labtest riftegeltjes


Windmolenparken op de Noordzee zijn beoogde plekken voor grootschalig herstel van oesterriffen. In opdracht van De Rijke Noordzee voert Blue Linked het project 'Labtest riftegeltjes' uit waarin we ons innovatieve concept van ‘Hectares rif uitzaaien’ gaan testen onder geconditioneerde omstandigheden.

Innovatieve methode

Voor het toepassen van rifherstel heeft Blue Linked riftegeltjes ontwikkeld waarop zich bodembewonende (sessiele) organismen kunnen vestigen, zoals oesters, mosselen, kokerwormen, anemonen en dodemansduim. Vervolgens worden de begroeide tegeltjes – die zo klein zijn dat ze passen in de palm van je hand – ‘uitgezaaid’ in zee.

De methodiek van het laten begroeien van de tegeltjes hebben we eerder succesvol uitgetest tijdens een koraalrifherstelproject in Puerto Rico. En modelstudies naar de zinksnelheid en verspreiding van de tegeltjes in testbassins (TU Delft) bieden positieve resultaten over de bruikbaarheid van de riftegeltjes in het veld.

Gedrag riftegeltjes op Noordzeebodem

In het kader van het programma De Rijke Noordzee, waarin windmolenparken moeten gaan fungeren als kraamkamers van onderwaternatuur, maken we met het project ‘Labtest riftegeltjes’ een volgende stap om de riftegeltjes in het veld te kunnen toepassen. In samenwerking met de TU Delft wordt onderzocht hoe twee prototypen riftegeltjes zich onder verschillende bodemcondities van de Noordzee gedragen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een stroomgoot, waarin de condities kunnen worden gemanipuleerd. De resultaten van de experimenten worden gerapporteerd als onderbouwing van onze innovatieve aanpak.

Ontwikkeling biota in beeld

Gelijktijdig met het experimentele onderzoek in de stroomgoot, vindt in het kweekcentrum van Blue Linked onderzoek plaats naar de wijze waarop verschillende rifbouwers (o.a. oesterbroed) zich op de riftegeltjes hechten. In samenwerking met Dutch Maritime Productions en Picturing Wildlife wordt dit proces in beeld vastgelegd. De unieke beelden die dit oplevert zijn onder meer voor educatieve doeleinden inzetbaar.

Beelden worden hier gepubliceerd zodra ze beschikbaar zijn.

Dit project wordt gefinancierd door De Rijke Noordzee. Aanvang: september 2021.

Onze partners in dit project:
K&S Decors (logo volgt)