Rifherstel

Wereldwijd staan mariene ecosystemen onder druk. Voor het op grote schaal herstellen van biogene riffen heeft Blue Linked een uniek en revolutionair concept ontwikkeld: ‘Hectares rif uitzaaien’. Of het nu gaat om het creëren van een oesterrif in een windmolenpark in de Noordzee of het herstellen van een koraalrif in tropische wateren, ‘Hectares rif uitzaaien’ is geschikt om wereldwijd op grote schaal onderwaternatuur te herstellen.

Speciale riftegeltjes

In plaats van de gebruikelijke aanpak om met kale structuren op de zeebodem de vestiging van mariene organismen mogelijk te maken, hebben wij speciale riftegeltjes ontworpen. De riftegeltjes laten we in ons kweekcentrum begroeien met larven van bijvoorbeeld oesters, mosselen, kokerwormen of koralen, of een combinatie van rifbouwende soorten. Vervolgens zaaien we de begroeide tegeltjes op grote schaal uit in zee – wel 80.000 riftegeltjes per hectare – waarna zich natuurlijke riffen vormen. De natuurlijke stroming op de zeebodem zorgt ervoor dat er groeikernen ontstaan, van waaruit het rif zich verder kan opbouwen. Door de natuur op deze manier een ‘kickstart’ te geven, kunnen we op grote schaal riffen herstellen met echte impact.

Klik op de infographic om te zien hoe het werkt:
Infographic: Carola van der Valk


Unieke kenmerken van ons concept ‘Hectares rif uitzaaien’:


  • Impact met ecologische relevantie: natuurherstel in de orde van hectares.
  • Mogelijkheid om een combinatie van rifbouwers te laten hechten op de riftegeltjes voordat deze worden uitgezaaid.
  • Low-tech aanpak: slechts een werkboot is nodig om de riftegeltjes over een gewenste oppervlakte in zee uit te zaaien.
  • Flexibile opschalingsmogelijkheden.
  • Tegeltjes zijn gemaakt van biobased materialen: geen schade aan het milieu, materialen hoeven na rifherstel niet te worden weggehaald.
  • Slimme monitoring mogelijk door toepassing van biodegradable zenders in (een deel van) de riftegeltjes.
  • Door dynamische omstandigheden op de zeebodem vormen de modulaire riftegeltjes groeikernen voor de ontwikkeling van een natuurlijk rifstructuur met optimale vestigingskansen voor uiteenlopende biota.
  • Toepasbaar op verschillende geohydrologische bodemtypen met potentie voor rifvorming.


Biogene riffen als hotspots van biodiversiteit

Riffen hebben een sleutelrol voor de onderwaternatuur en trekken vele andere soorten aan. De Nederlandse overheid erkent het belang om biogene riffen in de Noordzee te herstellen, met name oesterbanken. Met het programma De Rijke Noordzee wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheid om windmolenparken op zee voor dit doel te benutten, maar methoden voor grootschalige rifhersel ontbreken. Met ‘Hectares rif uitzaaien’ springt Blue Linked op die behoefte in. Met steun van De Rijke Noordzee onderzoeken we met het project 'Labtest riftegeltjes' mogelijkheden om dit concept toe te passen. Daarmee hopen we een bijdrage te leveren aan de terugkeer van riffen als hotspots van biodiversiteit.

Mobiel laboratorium voor koraalrifherstel

Voor het herstel van koraalriffen met behulp van seksuele voortplanting heeft Blue Linked een mobiel laboratorium ontwikkeld, eveneens gebruikmakend van zelfontworpen riftegeltjes. Het mobiel laboratorium, gebouwd in een zeecontainer, kan op elke gewenste plek worden neergezet om koralen te kweken. In een bijbehorende manual brachten we de kennis en kunde bij elkaar die bij de techniek komt kijken.
Koraal embryo's (foto: J. Craggs) Koraal embryo's (foto: J. Craggs)