Duurzame pootvis kweken met hoge kwaliteit: scharrelvis


Blue Linked zet zich in om mariene pootvis met hoge kwaliteit op de markt te brengen, die bovendien op een duurzame manier is gekweekt door middel van circulaire viskweek. Wij vinden dat in de huidige aquacultuur op een onnatuurlijke en verspillende wijze met het kweken van vislarven tot pootvis wordt omgesprongen. Er wordt gebruik gemaakt van onnatuurlijke voedseldiertjes en de filtersystemen zijn niet toereikend. Het is tijd voor scharrelvis: een duurzaam en diervriendelijk product dat verantwoord inspringt op de groeiende vraag naar dierlijke eiwitten wereldwijd.

Succesvolle kweek tarbot pootvis

In onze proefopstelling van het Broedhuis pootvis bestaat de mogelijkheid om uiteenlopende vissoorten van larve tot pootvis groot te brengen. We gebruiken hierbij een ecologische, duurzame aanpak op basis van een innovatief waterzuiveringssysteem. De eerste tarbotlarven (Scophthalmus maximus) zijn succesvol opgegroeid.

Vissenembryo (foto: W. van Egmond).
Vissenembryo (foto: W. van Egmond).
Ontwikkelingsreeks tarbotlarven (dag 1-45), gekweekt in het Experimenteel broedhuis van Blue Linked (foto: T. Wijgerde).
Ontwikkelingsreeks tarbotlarven (dag 1-45), gekweekt in het Experimenteel broedhuis van Blue Linked (foto: T. Wijgerde).

Vernieuwend waterzuiveringssysteem

Uniek aan onze aanpak is dat het water in gesloten systemen zowel schoon als levend blijft. Het is speciaal bedoeld voor het houden en kweken van kwetsbare zeeorganismen zoals pootvis. Bovendien levert het een aanzienlijke energiebesparing op, omdat er geen gebruik wordt gemaakt van zandfilters en andere conventionele waterzuiveringstechnieken.

Scharrelvis

Onze waterzuivering werkt als een zelfreinigend mini-ecosysteem. De zuiverende werking is afgekeken van de natuur. Door drie natuurlijke elementen uit zee te behouden – levend plankton, recycling van afval en bodemactiviteit – ontstaat gezond en levend water. De natuurlijke schakels in de voedselketen - alg, voedseldiertje, pootvis - kunnen tegelijkertijd in één systeem worden gehouden. In de traditionele aquacultuur worden zij apart van elkaar gekweekt. Wij willen deze vernieuwende manier van waterzuivering benutten om in een gesloten systeem op circulaire wijze pootvis te kweken. En we noemen dit nieuwe fenomeen: scharrelvis.