Wat wij willen en hoe we dat doen


Bijdragen aan een gezond zeemilieu

Blue Linked wil bijdragen aan een gezond zeemilieu door een verbindende manier van denken en doen. Dat gebeurt door naar verrassende samenwerkingsverbanden te zoeken, nieuwe wegen te bewandelen en door theorie met praktijk te laten samengaan. Als erkend leerbedrijf nemen we verantwoordelijkheid in het opleiden van jonge mensen in de mariene sector en laten we ons met frisse, nieuwe idee├źn inspireren. Want in ons werk staat bewustwording van het belang van een duurzaam gebruik van de oceanen en het zeeleven centraal.

Visie Blue Linked verwoord op The Fish Site (november 2020, Engelstalig)

Zo zien wij de toekomst


Innovatief en praktisch

Met een groeiende wereldbevolking neemt de druk op het zeemilieu toe. Overbevissing, vernietiging van koraalriffen, klimaatverandering en vervuiling zijn voorbeelden van serieuze bedreigingen voor de gezondheid van de oceanen. Daarmee brengen we tevens onze eigen gezondheid in gevaar, want ons leven is onlosmakelijk met de zee verbonden. Blue Linked vindt dat er vernieuwende en praktische oplossingen moeten komen voor een gezonde verhouding tussen mensen en het mariene milieu. Dat is onze plicht naar toekomstige generaties.

Spanish hogfish (foto: M. Laterveer). Garnaal (foto: M. Laterveer). Deepwater Squirrelfish (foto: M. Laterveer). Hersenkoraal met kokerwormen (foto: M. Laterveer).